Informacije o organizaciji

Recent Posts

Zakon o upotrebi jezika u opštini Zvečan: Za tri meseca će se formirati prevodilačka služba

Opština Zvečan, jedna od četiri novoosnovane opštine po kosovskom sistemu na severu, još uvek nema formirane opštinske službe, pa ni zaposlene prevodioce. Na sednicama opštinske skupštine govori se na srpskom jeziku, a po potrebi se angažuje prevodilac. Na opštinskoj tabli nema natpisa na albanskom, dok je putokaz koji vodi ka albanskim selima, samo na albanskom […] 

Zakon o upotrebi jezika u opštini Klina

Teškoće u sprovođenju Zakona o upotrebi jezika u opštini Klina: izdavanje dokumenata isključivo na albanskom jeziku (na primer posedovni list iz katastra); nerazumljivi i neprofesionalni prevodi; administracija menja ljudima prezimena jer se umesto „ić“ koristi slovo „Q“ koje ne postoji u srpskom jeziku); izmena ranijih naziva toponima posebno kada su u pitanju nazivi sela i […] 

Rezultati istraživanja imovinskog prava žena u demokratskom društvu

U organizaciji NVO „Komunikacija za razvoj društva“- CSD, sprovedeno je istraživanje o imovinsko pravnim pitanjima žena. Istraživanje je sprovedeno na teritoriji šest opština sa većinski srpskim stanovništvom na Kosovu (Gračanica, Štrpce, Ranilug, Klokot, Parteš i Novo Brdo). NVO „Komunikacija za razvoj društva“ istraživanje o imovinsko pravnim pitanjima žena uradila je u okviru projekta “Pravo žena […] 

“CSD uspešna priča”

U kongresnoj sali hotela „Ulpijana“ u sredu 31. maja 2017. u Gračanici, NVO “Komunikacija za razvoj društva“CSD je povodom svog „malog“ jubileja okupila prijatelje, saradnike, kolege iz civilnog sektora i donatore. „CSD je sa petanest godina, što i jeste tinejdžerska starosna dob, postala zaštitno lice Opštine Gračanica kada je civilni sektor u pitanju” istakla je […] 

Pravo na jezik, pravo na život

Kosovska fondacija za otvoreno društvo podržava projekat „Pravo na jezik, pravo na život“, koji sprovodi NVO CSD u partnerstvu sa NVO Omoniom. Projekat podrazumeva kampanju zastupanja prema Kancelariji poverenika za jezike i biće sproveden u opštinama: Klina, Kamenica, Zvečan i Leposavić. Uz podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS), Nevladina orgaizacija Komunikacija za razvoj društva […] 

Imovinsko pravna pitanja tema treniga

U organizaciji NVO „Komunikacija za razvoj društva“- CSD, za vikend, 21.-23. aprila, u hotelu “Konstantin” održan je trening o imovinsko pravnim pitanjima žena. Cilj treninga je bio osnaživanje žena kao i organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima žena sa teritorije šest opština sa većinski srpskim stanovništvom na Kosovu (Gračanica, Štrpce, Ranilug, Klokot, Parteš i […] 

Pratite CSD