Vesti

Aktivna žena u zajednici

“Ženska prava i uloga žene u zajednici” je trening koji je održan proteklog vikenda (11-13. aprila) u Skoplju, a čiju realizaciju potpisuje CSD. Prvi po redu trening organizovan je u okviru projekta „Aktivna žena u zajednici“ podržanog od strane Olof Palme International Center.

Kroz treninge koji su predviđeni projektom „Aktivna žena u zajednici“ CSD će ojačati individualne kapacitete članica neformalnih grupa žena. Treningu su prisustvovale članice neformalnih grupa žena iz opština Klokot, Parteš i Gračanica. Učesnice su na treningu imale priliku da steknu znanja o međunarodnom pravu kao i o važnim datumima za žene, zatim koji su institucionalni mehanizmi rodne ravnopravnosti, kakav je odnos prema ženama u zajednici i ženama u politici, kao i da prodiskutuju o tome koliko žene poznaju žene i gde se na društvenoj lestvici nalazi žena u odnosu na muškarca…

Podeljene u radne grupe radile su na identifikaciji problema sa kojima se žene u njihovoj zajednici suočavaju, a dobile su i domaće zadatke na kojima će raditi do narednog treninga. Učesnice su pokazale veliko interesovanje i entuzijazam za sopstveni napredak, kao i za napredak zajednica iz kojih dolaze. Svesne važnosti uloge žene i zajednici spremne su za borbu za sopstveni položaj kao i za aktivnosti koje nam predstoje.