Albanian, Arhiva, Vesti

Seminar za izradu Vodiča o pravilnoj primeni Zakona o upotrebi jezika u lokalnim samoupravama na Kosovu

U okviru projekta „Podrška naporima poverenika za jezike zarad unapređenja upotrebe zvaničnih jezika u 12 partnerskih opština USAID-ovog programa Unapredimo Kosovo Zajedno”, koji se sprovodi u opštinama Gračanica, Obilić, Novo Brdo, Ranilug, Gnjilane, Parteš, Klokot, Štrpce, Klina, Peć, Istok i Vučitrn, održan je trodnevni seminar, organizovan od strane NVO „Komunikacijom do razvoja društva“.

Ovaj projekat za cilj ima podizanje svesti građana, predstavnika lokalnih institucija, predstavnika civilnog društva i lokalnih medija o nivou sprovođenja Zakona o upotrebi jezika.

Na trodnevnom seminaru su se okupili predstavnici lokalnih vlasti i predstavnici organizacija civilnog društva iz gore navedenih opština kako bi svi zajedno, a uz pomoć predstavnika Kancelarije poverenika za jezike u Vladi Kosova, CSD-a i USAID/AKT tima, radili na izradi Vodiča koji će od sledeće godine pomoći opštinama da obezbede bolje sprovođenje Zakona o upotrebi jezika.

U uvodnom delu seminaru poverenik za jezike Slaviša Mladenović je naglasio da će izrada ovog praktičnog dokumenta sigurno pomoći opštinskim službenicima za sprovođenje Zakona o upotrebi jezika, a istovremeno i podići svest građana o njihovim jezičkim pravima.

„Takođe, ovo je efektivan način za podizanje svesti javnog mnjenja u vezi mandata Kancelarije poverenika za jezike koja stalno ulaže napore da obezbedi potpuno poštovanje jezičkih prava na celoj teritoriji Kosova“, dodao je poverenik Mladenović.

Seminaru su takodje prisustvovali zamenik direktora kancelarije za demokratiju i upravu, USAID Kosovo, Randal Olson, kao i direktorica USAID-ovog programa Unapredimo Kosovo Zajedno, Ejmi Denkenberger koji su istakli važnost ovog projekta i dali svoju punu podršku.