Arhiva, Vesti

Grupa žena iz Klokota u poseti Udruženju za pružanje pomoći „Ruka Ruci“ Kosovo Polje

U organizaciji NVO „Komunikacijom do razvoja društva“ – CSD, a u okviru projekta „Aktivna žena u zajednici II“ članice neformalne grupe žena iz Klokota posetile Udruženje za pružanje pomoći “Ruka Ruci” Kosovo Polje, sa sedištem u Ugljaru.

Na predlog članica neformalne grupe žena iz Klokota organizovana je poseta Udruženju za pružanje pomoći koja postoji i radi već dugi niz godina. Članice grupe žena iz Klokota izabrale su da posete upravo ovu organizaciju zbog njihovog dugogodišnjeg rada i postojanja, kao i zbog toga što su im ciljne grupe sa kojima ova organizacija radi srodne.

Udruženje za pružanje pomoći “Ruka Ruci” radi na lokalnom nivou i fokusira se na rad sa ženama iz srpske zajednice, kao i problemima sa kojima se one suočavaju. Ovo udruženje već dugi niz godina pomaže ženama na taj način što za njih organizuje radionice na kojima one mogu da se otvore i razgovaraju o pitanjima koja su važna za njihovu zajednicu. Na lokalnom nivou ovo udruženje pomaže ženama u ostvarivanju svojih prava, jednakosti polova i nasilju nad ženama. Udruženje, takođe, vodi SOS telefon za žene koje su žrtve nasilja i obezbeđuje im psihosocijalnu i pravnu podršku.

Dugogodišnje iskustvo na terenu, izazovi sa kojima su se suočavale tokom svog rada, kao i pozitivni primeri saradnje sa svim zajednicama koje žive na Kosovu je nešto što je svojstveno ovom udruženju, a što je grupu žena iz Klokota itekako interesovalo.

Razmenom iskustva, potencijalnih ideja, kao i kontakata za buduću saradnju završena je poseta organizovana u okviru projekta “Aktivna žena u zajednici II” uz podršku Olof Palme International Center.