Vesti

NVO “Komunikacija za razvoj društva“ – CSD organizovala je za vikend 25.- 27. marta seminar na kom je okupila predstavnike šest lokalnih samouprava sa Kosova.

Cilj seminara bio je da se podrže predstavnici lokalnih samouprava u ponovnom planiranju konkretnih mehanizama za povećanje sopstvene transparentnosti i učešća građana.

Tokom seminara učesnici su bili spremni da otvoreno razgovaraju o izazovima sa kojima se suočavaju, o prednostima transparentnog rada u zajednici, ali su i  identifikovali prepreke i olakšice za uvođenje novih praksi koje bi lokalnu samoupravu ucinile transparentnijom, a same građane uključenijim. Učesnici seminara smatraju da je važno imati i online i ofline mehanizme za komunikaciju sa građanima kako bi se obuhvatila što šira populacija. Takođe, smatraju da je važno redovno pratiti i ocenjivati efikasnost korišćenih kanala komunikacije kako bi mogli raditi na unapređenju istih.

Seminar je organizovan u okviru projekta “Aktivno građanstvo, odgovorne opštine”, podržanog od strane Međunarodnog Olof Palme centra, sa kancelarijom u Prištini. Projekat sprovodi koalicija koju čine četiri organizacije: Komunikacija za razvoj društva-CSD iz Gračanice, Syri i Vizionit iz Peći, Ec Ma Ndryshe iz Prizrena i Democracy Plus iz Prištine.