Vesti

Radionica – „Modernizovanje postojećeg mehanizma za javne konsultacije sa građanima“

NVO Komunikacija za razvoj društva je organizovala jednodnevnu radionicu „Modernizovanje postojećeg mehanizma za javne konsultacije sa građanima“. Radionica je bila dizajnirana za odeljenja info službe lokalnih samouprava, predstavnika civilnog sektora, opštinskih odbornika i oredstavnika lokalnih saveta.

Radionica je održana 09.06.2022. godine u Gračanicu u prostorijma restorana „Ognjište“.

Učesnici radionice, imali su prilike da se upoznaju sa postojećim mehenizmima komunikacije na relaciji -Opština – Građani – Civilno društvo koji su u modernom informativnom dobu nekompletni i zastareli. Radionica je imala za cilj da predstavi moderne tokove komunikacije koje lokalne samouprave, civilni sektor i predstavnici građanstva mogu da koriste kako bi se ostvarila što bolja, pravovremena i kvalitetnija komunukacija. Unapređeni mehanizam pre svega ima za cilj da značajnije poveća komunikacija sa svim demografskim grupama i sa svim profilima obrazovanja kod građana, time ostvarujući uslove za veće učešće građana kao i transparentniji rad lokalnih samouprava.

Ovaj mehanizam koristi proverene online platforme za komunikaciju, te se radionica većim delom fokusirala na efikasno korišćenje ovih platforma i povezivanje istih u jednu mrežu kako bi se olakšala međuplatformska komunikacija. Učesnici radionice se imali za cilj da tokom radionice otvore naloge na ovim platformama kao i da po principu „korak po korak“ prodju kroz sve opcije koje specifična platforma nudi.

Ova radionica je organizovana u sklou projekta „Odgovorne opštine, odgovorno društvo“ koji je finansirala Misija Ujedinjenih Nacija na Kosovu – UNMIK.