Vesti

Trening – Jačanje funkcionalnosti lokalnih samouprava

NVO „Komunikacija za razvoj društva“ – CSD je 16. i 17. februara 2022. godine u Gračanici organizovala dvodnevni trening „Jačanje funkcionalnosti lokalnih samouprava: Upotreba postojećih mehanizama za aktivnije učešće građana u procese donošenja odluka – uloga odbornika u uspostavljanju komunikacije na relaciji građani – lokalna samouprava“.

Trening je bio namenjen odbornicima Skupština opština iz opština sa većinskim srpskim stanovništvom južno od Ibra i predstavicima OCD iz tih opština.

Prvog dana treninga je prisutnim odbornicima i predstavnicima OCD predstavljen zakonski okvir po kojem funkcionišu Skupštine opština – relevantni zakoni i podzakonski akti koji uređuju rad Skupština i samih opštinskih uprava, zakonske obaveze opštinskih uprava i odbornika, sa posebnim akcentom na obaveze koje se tiču uključivanja javnosti, tj. građana u njihov rad.

Tema drugog dana treninga je bila komunikacija na relaciji građani – lokalna samouprava i mehanizmi za uključivanje građana u procese donošenja odluka, kao i mehanizmi za identifikaciju i određivanje prioriteta zajednice. Učesnicima su predstavljeni i primeri različitih mehanizama koje su  lokalne samouprave iz regiona koristile za komunikaciju sa građanima i određivanje prioriteta u svom radu.

Tokom trajanja treninga učesnici su imali prilike da diskutuju o postojećim mehanizmima, kao i o do sada identifikovanim problemima sa kojima se građani u njihovim opštinama suočavaju i najčešćim izazovima koji su predstavljali prepreku za uspešnu komunikaciju sa građanima u preoteklom periodu.

Pomenuti trening NVO „Komunikacija za razvoj društva“ – CSD organizovala je u okviru projekta „Aktivno učešće u demokratskim i odgovornim opštinama“ podržanog od strane Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu.