Arhiva

Funkcionisanje lokalnih samouprava i mehanizami za uključivanje građana u procese donošenja odluka

NVO „Komunikacija za razvoj društva“ – CSD održala je za vikend, 11.-13. septembra, trening na temu „Sistem funkcionisanja lokalnih samouprava i mehanizmi za uključivanje građana u procese donošenja odluka”.

Cilj održavanja ovog treninga jeste podizanje kapaciteta predstavnika lokalnih saveta sa teritorije šest opština (Gračanica, Klokot, Parteš, Ranilug, Novo Brdo i Štrpce), kao i uspostavljanje mehanizama za bolju komunikaciju i saradnju predstavnika lokalnih saveta i predstavnika lokalnih samouprava. U prvom delu treninga učesnici treninga imali su prilike da razgovaraju i čuju jedni od drugih koliko su lokalne samouprave bile efikasne i u kojoj meri su uspele da se izbore sa izazovima tokom vandredne situacije nastale pandemijom COVID-19 virusa, kao i kakvo je učešće građana u procesima donošenja odluka tokom vandrednog stanja. Nakon toga učesnici su imali prilike da čuju koji su to zakonski okviri za uključenje građana, koji su postojeći funkcionalni mehanizmi, kao i koji su to primeri dobre prakse uključenja građana, kako na Kosovu, tako i u region.

Trening „Sistem funkcionisanja lokalnih samouprava i mehanizmi za uključivanje građanja u proces donošenja odluka” organizovan je u okviru projekta “Aktivno građanstvo, odgovorne opštine” koji CSD sprovodi u partnerstvu sa organizacijama Syri i Vizionit, Ec Ma Ndryshe i Democracy Plus.

Koaliciju je kroz projekat “Aktivno građanstvo, odgovorne opštine” podržao Međunarodni Olof Palme centar, program na Kosovu