Arhiva, Vesti

Debata o upotrebi jezika u opštini Kosovo Polje

“NVO “Komunikacija za razvoj društva” – CSD u okviru projekta „Moj jezik, pravo moje zajednice u mojoj opštini” koji se se realizuje u saradnji sa Švajcarskom Ambasadom na Kosovu i Opštinom Gračanica, organizovala je 26. aprila, debatu u opštini Kosovo Polje. Cilj debate je realno sagledavanje trenutne situacije, kao i dosadašnja primena Zakona o upotrebi jezika na teritoriji Kosova, sa akcentom na upotrebu i stanje romskog jezika na teritoriji opštine Kosovo Polje.

Panelisti na debati bili su predstavnik Kancelarije poverenika za jezike u Vladi Kosova, koordinator za pitanja usaglašenosti sa zakonom Safete Graiçevci, predstavnik Švajcarske ambasade na Kosovu, prvi sekretar Saskia Salzman, službenik za zajednice u Opštini Kosovo Polje, Muharem Berisha i romski aktivista i novinar, Ridvan Gashi.

Predstavnik Švajcarske Ambasade na Kosovu, prvi sekretar Saskia Salzman, rekla je da je jako ponosna što su oni prepoznali potrebu za ovakvim projektom i istakla primer opštine Gračanica u kojoj je romski jezik usvojen kao jezik u službenoj upotrebi. Ona je jos kazala da bi i ostale opštine trebale da slede taj primer.

Predstavnica Kancelarije poverenika za jezike u Vladi Kosova, koordinator za pitanja usaglašenosti sa zakonom Safete Graiçevci, pozvala je prisutne na debati da ukoliko imaju problema po pitanju (ne)poštovanja Zakona o upotrebi jezika to i prijave Kancelariji. Ona je takođe rekla da je sama romska zajednica ta koja se treba više angažovati.

Romski aktivista i novinar Ridvan Gashi, izrazio je zahvalnost Švajcarskoj Ambasadi na dosadašnjoj podršci kada je u pitanju romska zajednica na Kosovu. On je rekao da je sam problem nastao jos tokom popisa stanovništva 2011 godine, kada se nisu svi Romi popisali ili se nisu izjasnili kao Romi.

Ono oko čega su se svi prisutni složili jeste da je Zakon o upotrebi jezika dobar, ali da je potrebna i politička volja lokalne samouprave radi njegove bolje implementacije. Više se govorilo i o nemogućnosti romske dece da u redovnoj nastavi imaju i čas romskog jezika, bilo da govorimo o školama koje rade po planu i programu Ministarstva obrazovanja Republike Srbije, bilo da je reč o kosovskom obrazovnom sistemu.

Tokom debate stavljen je akcenat i na civilno društvo koje bi trebalo da bude pokretač pozitivnih promena u svakoj zajednici.

Pored već pomenutih panelista debati su prisustvovali i predstavnici civilnog društva iz opštine Kosovo Polje, zainteresovani građani iz redova romske, aškalijske i egipćanske zajednice na Kosovu, kao i predstavnici medija.