Arhiva, Vesti

Uključenje u procese donošenja odluka – zastupanje i lobiranje

U organizaciji NVO “Komunikacija za razvoj društva” – CSD, za vikend 8-10 Aprila, održan trening na temu “Uključenje u procese donošenja odluka – zastupanje i lobiranje”.

Trening je održan u okviru projekta „Jačanje demokratije kroz aktivno učešće građana u procese donošenja odluka na Kosovu“ podržanog od strane Olof Palme International Center-a, sa kancelarijom u Prištini.

Treningu su prisustvovali predstavnici organizacija civnilnog društva sa centralnog Kosova koji su ujedno i članovi mreže sa kojima CSD radi u okviru gore pomenutog projekta. Cilj treninga bio je da se bolje upoznaju sa tehnikama i metodama zastupanja i lobiranja, kao i da se kroz praktične primere bolje upoznaju sa izazovima i trenutnom situacijom na terenu. Podeljeni u radne grupe po opštinama iz kojih dolaze radili su i na prioritetnim problemima u svojoj zajednici, kao i na analiziranju metoda pomoću kojih bi rešili identifikovan problem. Prisutni su se složili da se aktivnijim uključenjem, zatim boljom komunikacijom sa donosiocima odluka i ostalim zainteresovanim stranama, dobrom poznavanju problema, kao i mogućim potencijalnim rešenjem mogu u mnogome doprineti da se situacija u zajednici poboljša.

Zajedničkim delovanjem mogu učiniti mnogo više, a u toku trodnevnog treninga pored lokalnih problema identifikovali su i problem na centralnom nivou sa kojim će se vrlo rado uhvatiti u koštac.