Arhiva, Vesti

Održan sastanak sa mrežom nevladinih organizacija

Predstavnici NVO “Komunikacija za razvoj društva“ – CSD su u ponedeljak, 25. aprila, u prostorijama omladinskog centra u Partešu održali sastanak sa članovima mreže nevladinih organizacija „Aktivni južni centar“.

Mreža nevladinih organizacija „Aktivni južni centar“ sastoji se od organizacija koje deluju i rade na teritoriji svih šest opština sa većinski srpskim stanovništvom južno od Ibra.

Na sastanku se najviše govorilo o akcijama zastupanja koje će svaka od organizacija raditi u svojoj opštini. Na osnovu već identifikovanih problema organizacije su uradile akcione planove za aktivnosti koje će sprovoditi u toku kampanje zastupanja kako bi se rešili određeni problemi. Na sastanku se još govorilo i o koracima za delovanje i rešavanje određenih problema na centralnom nivou.

Da podsetimo, CSD sa mrežom „Aktivni južni centar“ sarađuje u okviru projekta „Jačanje demokratije kroz aktivno učešće građana na Kosovu“ podržanog od strane Olof Palme International Center-a, sa kancelarijom u Prištini.