Arhiva, Vesti

Debata o upotrebi jezika u opštini Obilić

“NVO “Komunikacija za razvoj društva” – CSD u okviru projekta „Moj jezik, pravo moje zajednice u mojoj opštini” koji se se realizuje u saradnji sa Švajcarskom Ambasadom na Kosovu i Opštinom Gračanica, organizovala je juče, 05. aprila, debatu u Obiliću. Cilj debate je realno sagledavanje trenutne situacije, kao i dosadašnja primena Zakona o upotrebi jezika na teritoriji Kosova, sa akcentom na upotrebu i stanje romskog jezika na teritoriji opštine Obilić.

Panelisti na debati bili su predstavnik Kancelarije poverenika za jezike u Vladi Kosova, poverenik Slaviša Mladenović, predstavnik Švajcarske Ambasade na Kosovu, prvi sekretar Saskia Salzman, zamenik predsednika Opštine Obilić, Slaviša Jakovljević, zamenik predsednika Opštine Gračanica, Sebastijan Šerifovic i predsednik komiteta za zajednice u Obiliću, Avdulj Mustafa.

“Jezik je identitet svake zajednice i ono što se mora sačuvati. U Švajcarskoj smo jako ponosni na multijezičnost naše države i bilo bi dobro da Kosovo prati taj primer” kazala je Saskia Salzman, prvi sekretar Švajcarske ambasade na Kosovu. Ona je još dodala da je jako ponosna što su prepoznali potrebu za podrškom ovog projekta posebno ćemo na kraju projekta dobiti kvalifikovane prevodioce za romski jezik.

“Zakon o upotrebi jezika na Kosovu je jedan od zakona koji je visoko ocenjen i koji garantuje pravo zajednica. Međutim, samo usvajanje zakona nije garancija da će se on i poštovati, već se same zajednice moraju potruditi da učine nešto više za svoj jezik”, rekao je poverenik za jezike u Vladi Kosova, Slaviša Mladenović. On je još dodao da smo se okupili kako bi se povećala svest o mogućnosti uvođenja romskog jezika kao jezika u službenoj upotrebi u opštini Obilić i pozvao prisutne koji dolaze iz romske zajednice na preduzimanje koraka ka tom cilju.

“Problema u opštini Obilić ima i oko upotrebe srpskog jezika jer postoji samo jedan prevodilac, nedovoljno je finansijskih sredstava za potpuno poštovanje Zakona o upotrebi jezika, ali politička volja postoji i romska zajednica će imati podršku za uvođenje romskog jezika kao jezika u službenoj upotrebi”, kazao je zamenik predsednika Opštine Obilić, Slaviša Jakovljević.

Dobar primer prakse istakao je zamenik predsednika Opštine Gračanica, Sebastijan Šerifović, koji je rekao da nije lako, ali da su uspeli da se izbore da romski jezik bude jezik u službenoj upotrebi u opštini Gračanica, što će u mnogome olakšati romskoj zajednici koja živi na teritoriji ove opštine. Prisutnima je naglasio da imaju pravo na to da romski jezik bude jezik u službenoj upotrebi i u Obiliću i tako ih ohrabrio i dao im podršku.

Na debati se još razgovaralo i o tome da romski jezik još uvek nije standardizovan, ali da se ne može ćekati standardizacija već da treba reagovati što pre.

Pored već pomenutih panelista debati su prisustvovali i predstavnici civilnog društva, predstavnici Opštine Obilić, predstavnica OSCE-a, kao i aktivni građani iz romske zajednice koji žive na teritoriji opštine Obilić.