Arhiva, Vesti

Sastanak sa predstavnicima mreže civilnog društva

U subotu, 16. marta, u organizaciji NVO „Komunikacija za razvoj društva“ – CSD, održan je sastanak sa predstavnicima organizacija civilnog društva sa kojima CSD sarađuje u okviru projekta „Jačanje demokratije kroz aktivno učešće građana u procese donošenja odluka“.

Sastanak je održan u prostorijama omladinskog centra u Partešu, a tema sastanka bila je predstavljanje identifikovanih prioritetnih problema u opštinama u kojima ove organizacije deluju.

Ono što su prisutni istakli jeste da je skoro svim ovim mladim organizacijama problem prostor koji nemaju na raspolaganju uvek kad im je neophodan, ali su uspeli da sa članovima svojih organizacija održe sastanke i podele iskustva sa predhodnog treninga koji je CSD organizovao za njih. Problema ima u svim segmentima života u zajednicama iz kojih dolaze, počev od zdravstva, nedostatka uličnog osvetljenja, stvaranje divljih deponija, nedostatak kulturnih dešavanja, kao i obrazovanje mladih. Kada govorimo o obrazovanju mladih kao prioritet prisutni su istakli obrazovanje tinejdžera i kampanju o podizanju svesti i važnosti razgovora ove grupe mladih sa psihologom, jer kako kažu tinejdžeri u ruralnim sredinama mnogo češće nailaze na nerazumevanje, kako okoline, tako i bližnjih. Ono što jeste prednost ove mreže, a uveliko bi moglo da doprinese problemima sa kojima se tinejdžeri suočavaju jeste postojanje dobrog broja psihologa unutar same mreže.

Problema ima puno, a sama identifikacija i entuzijazam mreže je korak ka rešavanju istih. Lobiranje kod lokalnih samouprava je način na koji će se njima pokazati šta su prioriteti organizacija civilnog društva, a svi prisutni su se takođe složili da zajedno mogu učiniti više.

Projekat „Jačanje demokratije kroz aktivno učešće građana na Kosovu“ podržan je od strane Olof Palme Centra sa kancelarijom u Prištini.