Arhiva, Vesti

Debate o imovinsko pravnim pitanjima žena održane u Štrpcu i Novom Brdu

Debate o imovinsko pravnim pitanjima žena održane su i u Štrpcu i Novom Brdu. Debata u Štrpcu održana je 22. februara, a dan kasnije 23. februara, CSD je debatu na istu temu organizovala i u opštini Novo Brdo.

NVO „Komunikacija za razvoj društva“ CSD je debate o imovinsko pravnim pitanjima žena organizovala u okviru projekta „Pravo žena u demokratskom društvu“. Pomenuti projekat se implementira u saradnji sa “Advocacy Training and Resource Center”-ATRC iz Prištine, a uz finansijsku podršku Agencije SAD za međunarodni razvoj (United States Agency for International Development, USAID), kroz program “Angažovanje za jednakost“ (Engage for Equity–E4E), a iz tematske oblasti “Osnaživanje žena kroz poboljšane svesti o imovinskim pravima žena”.

Na debatama su predstavljeni rezultati istraživanja koje je NVO CSD sprovela u pomenutim opštinama. Istraživanje o imovinsko pravnim pitanjima sprovedeno je u opštinskom odeljenju za katastar, Osnovnim sudovima koji pokrivaju ove opštine i istraživanje javnog mnjena. Pored istraživanja učesnicima debata pradstavljeni su i mehanizmi i prava za ostvarivanje imovinsko pravnih pitanja žena, nakon čega su usledile i simulacije porodičnih situacija vezano za imovinsko pravna pitanja koje su za ove debate pripremili glumci teatra „GETO“.

Učesnici obe debate složili su se sa predstavljenim rezultatima istraživanja i naglasili da se treba što više baviti ovom temom kako bi broj žena koje su upoznate sa svojim pravima povećao.

CSD je u okviru projekta „Pravo žena u demokratskom društvu” organizovala šest debata u svih šest opština sa većinski srpskim stanovništvom (Gračanica, Ranilug, Klokot, Parteš, Novo Brdo i Štrpce). Na debatama je predstavljena i informativna knjiga u kojoj se nalazi istraživanje za šest pomenutih opština, kao i koji su to mehanizmi za ostvarivanje imovinsko pravnih pitanja.