Arhiva, Vesti

Imovinsko pravna pitanja tema treniga

U organizaciji NVO „Komunikacija za razvoj društva“- CSD, za vikend, 21.-23. aprila, u hotelu “Konstantin” održan je trening o imovinsko pravnim pitanjima žena.

Cilj treninga je bio osnaživanje žena kao i organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima žena sa teritorije šest opština sa većinski srpskim stanovništvom na Kosovu (Gračanica, Štrpce, Ranilug, Klokot, Parteš i Novo Brdo) u pogledu imovinsko pravnih pitanja žena. Osnaživanjem i pruženjem informacija tokom treninga učesnicima istog se pružila mogućnost da u buduće prenesu informacije i znanje i pomognu svojim korisnicima na temu imovinsko pravnih pitanja žena. Kroz upoznavanje sa Zakonom o imovinskim pitanjima koji je važeći na Kosovu učesnici su upoznati i sa mehanizmima za ostvarivanje prava.

NVO „Komunikacija za razvoj društva“ trening o imovinsko pravnim pitanjima žena organizovala je u okviru projekta “Pravo žena u demokratskom društvu”. Pomenuti projekat sprovodi se u saradnji sa “Advocacy Training and Resource Center”-ATRC iz Prištine, a uz finansijsku podršku Agencije SAD za međunarodni razvoj (United States Agency for International Development, USAID), kroz program “Angažovanje za jednakost“ (Engage for Equity–E4E), a iz tematske oblasti “Osnaživanje žena kroz poboljšane svesti o imovinskim pravima žena”.

Direktni korisnici jednogodišnjeg projekta su žene, kao i organizacije civilnog društva koje se bave pitanjima žena sa teritorije šest opština sa većinski srpskim stanovništvom na Kosovu (Gračanica, Štrpce, Ranilug, Klokot, Parteš i Novo Brdo). Pravosudne institucije i lokalne samouprave kao zainteresovane strane, takođe imaju bitnu ulogu tokom realizacije projekta.