Arhiva, Vesti

Održana debata o imovinsko pravnim pitanjima žena u Klokotu

U utorak, 31. januara, u restoranu „Car Lazar“ u Vrbovcu, opština Klokot, održana debata o imovinsko pravnim pitanjima žena.

NVO „Komunikacija za razvoj društva“ CSD je debatu o imovinsko pravnim pitanjima žena organizovala u okviru projekta „Pravo žena u demokratskom društvu“. Pomenuti projekat se implementira u saradnji sa “Advocacy Training and Resource Center”-ATRC iz Prištine, a uz finansijsku podršku Agencije SAD za međunarodni razvoj (United States Agency for International Development, USAID), kroz program “Angažovanje za jednakost“ (Engage for Equity–E4E), a iz tematske oblasti “Osnaživanje žena kroz poboljšane svesti o imovinskim pravima žena”.

Na debati su predstavljeni rezultati istraživanja koje je NVO CSD sprovela u opštini Klokot. Pomenuto istraživanje o imovinsko pravnim pitanjima sprovedeno je u opštinskom odeljenju za katastar, Osnovnom sudu koji pokriva opštinu Klokot i istraživanje javnog mnjena. Pored istraživanja učesnicima debate pradstavljeni su i mehanizmi i prava za ostvarivanje imovinsko pravnih pitanja žena, nakon čega su usledile i simulacije porodičnih situacija vezano za imovinsko pravna pitanja koje su za ovu debatu pripremili glumci teatra „GETO“.

Učesnici debate su istakli da se slažu sa rezultatima istraživanja i da je itekako bitno da se više radi na informisanju i upoznavanju žena o njihovim pravima vezano za imovinsko nasledstvo.

Debati su prisustvovali predstavnici Opštine Klokot, predstavnici civilnog društva u opštini Klokot, članice neformalne grupe žena opštine Klokot, aktivni mladi i žene.