Arhiva, Vesti

Pravo na jezik, pravo na život

Kosovska fondacija za otvoreno društvo podržava projekat „Pravo na jezik, pravo na život“, koji sprovodi NVO CSD u partnerstvu sa NVO Omoniom. Projekat podrazumeva kampanju zastupanja prema Kancelariji poverenika za jezike i biće sproveden u opštinama: Klina, Kamenica, Zvečan i Leposavić.

Uz podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS), Nevladina orgaizacija Komunikacija za razvoj društva (CSD) u partnerstvu sa NVO Omonia, sprovodi projekat pod nazivom „Pravo na jezik, pravo na život“, u opštinama: Kamenica, Klina, Zvečan i Leposavić i trajaće šest meseci.

Cilj projekta je organizovanje jedinstvene kampanje zastupanja prema Kancelariji poverenika za jezike kroz medijsku i terensku analizu i predstavljanje situacije kada je u pitanju pravo na jezik i upotreba jezika iz perspektive običnih građana. Sve aktivnosti imaju za cilj ažuriranje Strategije Kancelarije poverenika za jezike, koja još uvek nije finalna i nije usvojena u Skupštini Kosova. Jedna od aktivnosti je rad na podizanju svesti kod običnih građana o jednom od njihovih elementarnih ljudskih prava, a to je pravo da govore i slobodno koriste svoj jezik.

Osim analize stanja i potreba građana po pitanju upotrebe jezika u opštinama koje su delimično bile zapostavljene, a multietničkog su sastava, aktivnostima u okviru projekta „Pravo na jezik,pravo na život“, kroz medijsku kampanju u vidu tv i radio priloga, veb vesti i članaka na društvenim mrežama, biće povećana svest građana o neophodnosti žalbi Kancelariji poverenika za jezike, ne bi li ostvarili svoja prava na jezik koja su im ugrožena. U isto vreme, projektom će se promovisati rad Kancelarije poverenika za jezike.

Konačni cilj projekta je ažuriranje postojeće Strategije o radu poverenika za jezike i pronalaženje rešenja da strategija bude usvojena.

U okviru projekta, osim analize i izveštaja, radio, tv i veb priloga, biće organizovane i dve javne debate u Severnoj Mitrovici i Kamenici. Predstavnici Kancelarije poverenika za jezike i relevantni akteri koji su učestvovali u istraživanju i pravljenju analize, biće panelisti na debatama, a debatu bi pratila i mini prdstava, kojom će se na umetnički način ukazati na problem sa primenom Zakona o upotrebi jezika.

Kancelarija poverenika za jezike će biti aktivno uključena u sve aktivnosti projekta „Pravo na jezik, pravo na život“.

A.Ć.