Arhiva, Vesti

Jezičke patrole na treningu “Prezentacijske veštine”

Za vikend je, u organizaciji NVO „Komunikacija za razvoj društva“, a u okviru projekta „Više jezika-šira vizija života“, dvadesetak srednjoškolaca sa teritorije opštine Gračanica prisustvovalo treningu na temu „Prezentacijske veštine“.

Cilj treninga bio je da mladi ljudi nauče kako da na najbolji mogući način stečeno znanje o jezičkim pravima koje su naučili na prethodnom treningu prenesu svojim vršnjacima. Na ovom treningu se više govorilo o vršnjačkoj edukaciji, kao i o tome koji su to načini za prenos znanja i informacija određenoj grupi ljudi. Oni će u narednim danima, raspoređeni po timovima, održati kratke edukativne časove u svojim školama i svoje vršnjake bliže upoznati sa Zakonom o upotrebi jezika i Kancelarijom poverenika za jezike. Cilj je da se kroz ove časove poveća broj mladih ljudi koji su upoznati sa svojim jezičkim pravima na Kosovu, kao i sa načinima i mehanizmima pomoću kojih mogu uticati i doprineti poštovanju i upotrebi srpskog jezika na Kosovu.

Podeljeni u akcione timove, ovi mladi ljudi, osim što će se baviti edukacijom svojih vršnjaka, radiće i na identifikaciji kršenja prava na jezik i putem „Language officer“ aplikacije ukazivati na iste.

Projekat „Više jezika-šira vizija života“ CSD sprovodi uz finansijsku pomoć Kancelarije poverenika za jezike.