Arhiva, Vesti

Sastanak predstavnika Mreže za građanski aktivizam sa direktorom UNDP-a

Na inicijativu Mreže za građanski aktivizam danas, 23. februara, u prostorijama kancelarije CSD-a, održan je sastanak predstavnika članica mreže sa g. Endrju Raselom (Andrew Russell) direktorom UNDP-a.

Cilj sastanka bio je predstavljanje mreže predstavnicima UNDP-a, kao i bliže upoznavanje sa razvijenom Strategijom i ciljevima mreže. Na veoma konstruktivnom sastanku razgovaralo se više i o podršci UNDP-a i usklađivanju ciljeva mreže sa UN ciljevima za održivi razvoj.

Tokom sastanka stavljen je akcenat i na status koji u društvu ima srpsko civilno društvo iz južnog dela Kosova. Napomenuto  je da su poslednjih godina, kada govorimo o organizacijama civilnog društva i njihovom finansiranju, svi donatori i važne međunarodne organizacije u potpunosti svoju pažnju posvetile severu Kosova. Itsknuto je da je takva situacija dovela do marginalizacije srpskih organizacija civilnog društva iz južnog dela Kosova, i vidno smanjila njihov uticaj na procese donošenja odluka, kako na lokalnom, tako i na centralnom nivou.

Direktor UNDP-a, g. Endrju Rasel rekao je da je dobro upoznat sa situacijom na terenu, istakao važnost primene ciljeva održivog razvoja UN-a u procesima donošenja odluka na Kosovu, dajući  punu podršku mreži za njen dalji rad.