Arhiva, Vesti

Kampanja „Izađi iz nasilja“ u Klokotu

Članice neformalne grupe žena iz Klokota su 27. Novembra, u Klokotu, sprovele kampanju pod sloganom „Izađi iz nasilja“.

Cilj kampanje je da se ukaže na nasilje koje je u društvu sve prisutnije, da se žene informišu koje vrste nasilja postoje, kao i da se podigne svest građana o sopstvenoj odgovornosti u prijavljivanju nasilja u svojoj okolini. Postavljanjem štanda sa promo materijalom u samom centru Klokota (posteri, informativne brošure o vrstama nasilja), članice gore pomenute grupe žena upoznale su javnost sa svojim radom i pokazale da su spremne da se bore protiv nasilja nad ženama. Ono što su one istakle jeste da nikako neće odustati od borbe za prava žena u svojoj zajednici i da se neće sve završiti na kampanji, već da su spremne da u budućnosti budu sve aktivnije.

Samoinicijativna kampanja koja je organizovana u Klokotu još jedna je od ideja koju je CSD podržao u saradnji sa Olof Palme International Centrom, a u okviru projekta „Aktivna žena u zajednici“.