Arhiva, Vesti

Lokalni saveti omladinskog delovanja na treningu „Upravljanje projektnim ciklusom“

U organizaciji NVO „Komunikacija za razvoj društva“ (CSD) i NVO „Forum za razvoj i demokratiju“ (FODEM), za vikend, 28. i 29. Maja, u Gračanici, održan je trening namenjen članovima Lokalnih saveta omladinskog delovanja. Trening na temu “Upravljanje projektnim ciklusom”, sa osnovnim usavršavanjem, održan je u okviru projekta „Program osnaživanja Lokalnih saveta omladinskog delovanja na Kosovu“. Pomenuti projekat se sprovodi uz finansijsku podršku Agencije za međunarodni razvoj (United State Agency for International Development, USAID), kroz program Unapredimo Kosovo Zajedno (Advancing Kosovo Together, AKT), Lokalno Rešenje (Local Solution, LS).

Projektom su obuhvaćeni Lokalni saveti omladinskog delovanja iz dvanaest opština na Kosovu koje su ujedno i partnerske opštine AKT programa, a to su: Gračanica, Obilić, Vučitrn, Novo Brdo, Ranilug, Klokot, Parteš, Gnjilane, Peć, Istok, Klina i Štrpce.

Na treningu su članovi Lokalnih saveta omladinskog delovanja imali prilike, neki i po prvi put, da čuju nešto više o tome kako ustvari teče ceo projektni ciklus, koliko je bitan cilj jednog projekta i zašto on treba biti SMART, kao i na šta treba obratiti pažnju prilikom izrade budžeta. Podeljeni u radne grupe radili su SWOT analize svojih saveta, a nakon toga i identifikacije prioritetnih problema omladine u svojim zajednicama. Ideje o rešavanju prioritetnih problema pretočili su u projekte, a svi zajedno su se složili da bi u svakoj od pomenutih opština moglo da se radi na tim projektnim idejama.

Učesnici su sa treninga otišli puni entuzijazma i sa puno novih ideja vezano za dalje i bolje funkcionisanje svojih Lokalnih saveta omladinskog delovanja.

[robo-gallery id=“3504″]