Arhiva, Vesti

Mladi u jezičkim patrolama

U organizaciji NVO Komunikacija za razvoj društva, a podrškom Kancelarije poverenika za jezike, kroz projekat „Više jezika-šira vizija života“, održan trening  na kom su srednjoškolci iz više srednjih škola sa teritorije opštine Gračanica imali prilike da se upoznaju sa Zakonom o upotrebi jezika na Kosovu.

Cilj ovog treninga bio je da se mladi ljudi informišu o svojim jezičkim pravima i bliže upoznaju sa samim Zakonom o upotrebi jezika, kao i sa postojanjem Kancelarije poverenika za jezike njihovim radom i mehanizmima koji postoje zarad poštovanja i sprovođenja pomenutog zakona.

Učesnici treninga, njih dvadesetak, izrazili su veliku zainteresovanost za ovu temu smatrajući da je pitanje jezika i nepoštovanje jezičkih prava jedno od ključnih pitanja za svakodnevni život građana na Kosovu. Ono što se mora napomenuti je da je mali broj učesnika ovog treninga znalo koji su to službeni jezici na Kosovu, a koji jezici su jezici u službenoj upotrebi u pojedinim Opštinama, pa je ovo za njih bila odlična prilika da se svi oni upoznaju sa istim.

Ista grupa srednjoškolaca koja je prisustvovala ovom treningu učestvovaće i na treningu na kom će imati priliku da se upoznaju sa veštinama prezentacije kako bi oni mogli da stečeno znanje o jezičkim pravima na Kosovu prenesu svojim vršnjacima.

Poštovanje prava na jezik, kao jedno od osnovnih ljudskih prava, na Kosovu je od izuzetnog značaja sobzirom na činjenicu da živimo u multietničkom društvu i da je jezička barijera jedan od vodećih problema sa kojim se građani suočavaju.