Arhiva, Vesti

Sastanak Foruma za transparentnost parlamenta sa direktorom UNDP-a

Članovi Foruma za tranparentnost parlamenta održali su 14. Februara sastanak  Skupštini Kosova sa g. Andrew Russellom direktorom UNDP-a iz UN tima na Kosovu. Sastanku je prisustvovao i Ivan Todorović, predsednik Mreže za građanski aktivizam, poslanici Skupštine Kosova i osoblje parlamenta.

Predstavnicima UNDP-a na sastanku je predstavljen akcioni plan i konkretne palnirane aktivnosti Foruma koje će se realizovati u ovoj godini, a govorilo se i o tome kako UNDP može podržati rad ovog tela.

Predsednik Mreže, Ivan Todorović prisutnima je ukazao na status koji u društvu ima srpsko civilno društvo iz južnog dela Kosova. On je napomenuo  da su poslednjih godina svi donatori i važne međunarodne organizacije u potpunosti svoju pažnju posvetile severu Kosova, kada je reč o organizacijama civilnog društva (OCD). Takva situacija je dovela do marginalizacije srpskih OCD iz južnog dela Kosova, i vidno smanjila njihov uticaj na procese donošenja odluka na lokalnom i centralnom nivou, sa čime su se složili pristuni predstavnici UNDP.

Prisutni poslanici istakli su važnost transparentnog rada parlamenta, kao i svoju i spremnost svakog poslanika pojedinačno na veće angažovanje u javnoj promociji svog rada. U skladu sa ovakvim tvrdnjama je i izrada nove on-line platforme na kojoj će svaki poslanik imati svoj profil i na njemu iznositi detalje o svom radu.

Direktor UNDP-a je istakao važnost primene ciljeva održivog razvoja UN-a u procesima donošenja odluka na Kosovu. Dogovorena je detaljna analiza usklađenosti Akcionog plana i rada Foruma sa ovim ciljevima i istaknuta mogućnost podrške UNDP-a u oblastima gde su oni usklađeni, kao i ativnosti u kojima će Forum uticati na povećanje njihove primene.