Arhiva, Vesti

Moj jezik! Moje pravo! Moja mogućnost! – Peć i Klina

Održane debate o Zakonu o upotrebi jezika u Peći i Klini.

CSD, u saradnji sa Agencijom za međunarodni razvoj (USAID), kroz program Unapredimo Kosovo zajedno (Advancing Kosovo Together AKT), sprovodi projekat podrške naporima poverenika za jezike na unapređenju upotrebe zvaničnih jezika na Kosovu. Projekat se sprovodi u 12 partnerskih opština na USAIDovom projektu Unapredimo Kosovo zajedno.

Partnerske opštine: Gračanica, Obilić, Novo Brdo, Ranilug, Gnjilane, Parteš, Klokot, Štrpce, Klina, Peć, Istok i Vučitrn.

U okviru projekta „Moj jezik! Moje pravo! Moja mogućnost“ održane su 22. aprila debate u Peći i Klini.
Ono što možemo navesti kao zajednički problem koji smo čuli na gotovo svim debata do sada jesu nedovoljno poznavanje Zakona o upotrebi i jezika, pa samim tim i obaveza, loša sistematizacija kojom nije predviđen dovoljan broj prevodilaca, nedostatak struke tj profesionalnih prevodilaca i nepoznavanje funkcije Poverenika za jezike u Vladi Kosova.

Za razliku od Peći, gde je i bosanski jezik u službenoj upotrebi i gde se nailazi na jaku volju Opštine kao institucije da se zakon o upotrebi jezika sprovede i da i manjinske zajednice imaju ravnopravni tretman, u Klini situacija nije na zavidnom nivou. Razlika između ovih Opština jeste očigledna, u šta smo se uverili i nakon izveštaja tajnih posetilaca, kao i na samim debatama. Nepostojanje dvojezičnih obaveštenja, nepostojanje dvojezičnih formulara i dokumenata jesu problemi meštana opštine Klina sa kojima se svakodnevno susreću.
Debatama su prisustvovali predstavnici Kancelarije poverenika za jezike, predstavnici USAID-a iz programa Unapredimo Kosovo Zajedno, predstavnici lokalnih samouprava, predstavnici civilnog društva, predstavnici medija, aktivni članovi zajednica, mladi i žene.

Debata u Peći održana je u Hotelu „Dukagjini“, a u Klini u Hotelu „Nora“.