Arhiva, Vesti

Monitoring i evaluacija i finanskijski menadžment

Trening „Monitoring i evaluacija i finansijski menadžment“ još jedan je u nizu treninga održanih u cilju osnaživanja ženskih organizacija civilnog društva.

U organizaciji NVO „Komunikacijom do razvoja društva“, trening na gore pomenutu temu održan je za članice ženskih inicijativa iz Gračanice, Klokota, Raniluga, Parteša i Novog Brda. Treningu je prisustvovalo 20-tak članica ženskih inicijativa iz pomenutih opština. Nakon predhodnog treninga na kome su naučile kako da upravljaju projektima, na ovom su se bliže upoznale sa tim koji sve načini postoje za monitorisanje i evaluaciju i kako pratiti uspešnost projekta. Finansijsko izveštavanje projekta je nešto sa čime se još uvek nisu srele u svom dosadašnjem radu te su i u ovom delu treninga pokazale veliku zainteresovanost.

Trening je održan u okviru projekta „Aktivna žena u zajednici II“ podržanog od strane Olof Palme International Center sa kancelarijom u Prištini.