Arhiva, Vesti

Multietnička debata – „Šta znamo o svojim komšijama?“

S obzirom na činjenicu da su posledice sukoba na Kosovu još uvek prisutne u skoro svim segmentima društva i da su nacionalna netrpeljivost i netolerancija model razmišljanja i ponašanja velikog broja ljudi na Kosovu, nevladina organizacija Komunikacija za razvoj društva – CSD održala je, 23. oktobra 2019 godine, u Centru građanske energiju u Gračanici, multietničku debatu pod nazivom „Šta znamo o svojim komšijama“.

Na debati se diskutovalo kako da dve najveće zajednice koje žive na Kosovu, Albanska i Srpska, poboljšaju interkulturalni dijalog, koji bi bio fokusiran na solidarnosti, međusobnom razumevanju i itenzivnijoj izgradnji poverenja ove dve zajednice, uz akcenat na uključenje mladih ljudi kao glavne inicijatore pozitivnih promena u društvu.

Na ovaj debati jedan od glavnih zaključaka bio je da neznanje i netolerancija vode ka predrasudama i radikalnim stavovima koji su prepreka jedinstvu različitosti. Multikulturna društva jesu složena i postojeću raznolikost unutar njih moguće je očuvati jedino zajedničkim snagama, putem uzajamnog razumevanja i poštovanja. Kako bi se suzbili svi oblici diskriminacije i nepoštovanja ljudskih i manjinskih prava trebalo bi da se poznajemo bolje. Multietničnost i interkulturalnost su veoma bitne karakteristike našeg životnog prostora, mogu se razvijati i unapređivati samo ako se unutrašnje integracije na Kosovu ostvaruju uz poštovanje i očuvanje posebnosti, razlika i vrednosti svih zajednica koje žive na Kosovu.

Na kraju ove debate je takođe zaključeno, da odgovarajuće institucije u bliskoj saradnji sa samim pripadnicima ove dve zajednice i organizacija civilnog društva treba da čine veće napore za prevazilaženje ovih poteškoća u saradnji sa medijima koji su jedan od ključnih faktora u promovisanju važnosti kako multietničke, tako i verske i kulturološke vrednosti svih zajednica na Kosovu.

Aktivnosti koje CSD organizuje u okviru Društvenog kluba Centra građanske energije podržane su od strane Kosovske fondacije za otvoreno društvo.