Arhiva, Vesti

Obavljeno testiranje polaznika časova romskog jezika

U okviru projekta „Moj jezik, pravo moje zajednice u mojoj opštini“, koji NVO „Komunikacija za razvoj društva“ – CSD, implementira uz podršku Švajcarske Ambasade na Kosovu, sa kancelarijom u Prištini i Opštine Gračanica obavljeno je testiranje učesnika kursa romskog jezika.

Testiranje je održano 20.06.2016. nakon petomesečnog online kursa. Na testiranju je bilo prisutno 12 učesnika kursa, koji su punih pet meseci svakog vikenda pohađali online časove romskog jezika profesora Bajrama Halitija, istaknutog romskog pisca i autora srpsko-romskog rečnika.

Testiranje učesnika kursa bila je samo još jedna planirana aktivnost kako bi se na najbolji mogući način odabralo dvoje učesnika koji će u narednih šest meseci raditi na prevodu dokumenata Opštine Gračanica na romski jezik.

Da podsetimo, Opština Gračanica je jedina Opština na Kosovu koja je usvojila zahtev romske zajednice da romski jezik bude jezik u službenoj upotrebi u ovoj opštini. Odatle je proistekla i potreba da se mladi Romi usavrše i bolje upoznaju svoj jezik.

Testiranju su pored predstavnika CSD-a prisustvovali i predstavnik Švajcarske Ambasade na Kosovu, kao i predstavnik Opštine Gračanica.

[huge_it_gallery id=“3″]