Arhiva, Vesti

Osnaživanje Lolaknih saveta omladinskog delovanja kroz treninge

NVO „Komunikacija za razvoj društva“ – CSD u saradnji sa NVO „Forum za razvoj i demokratiju“ (FODEM), implementira projekat „Program osnaživanja Lokalnih saveta omladinskog delovanja na Kosovu“. Projekat se sprovodi uz finansijsku podršku Agencije za međunarodni razvoj (United State Agency for International Development, USAID), kroz program Unapredimo Kosovo Zajedno (Advancing Kosovo Together, AKT), Lokalno Rešenje (Local Solution, LS).

Projektom su obuhvaćeni Lokalni saveti omladinskog delovanja iz dvanaest opština na Kosovu koje su ujedno i partnerske opštine AKT programa, a to su: Gračanica, Obilić, Vučitrn, Novo Brdo, Ranilug, Klokot, Parteš, Gnjilane, Peć, Istok, Klina i Štrpce.
U okviru gore pomenutog projekta predhodna dva vikenda (20.-21. I 27.-28.) održani su treninzi za članove Lokalnih saveta omladinskog delovanja iz pomenutih 12 opština na Kosovu.

Trening na temu “Upravljanje projektnim ciklusom” – napredni nivo, održan je u Hotelu “Planet”, Gnjilane, za vikend, 20. I 21. Avgusta. Učesnici treninga su imali prilike da, nakon osnovnog nivoa treninga za upravljanje projektim ciklusom, se i malo više upoznaju sa istim. Tokom dva dana druženja sa trenerom uspeli su da na najbolji mogući način razumu ceo projektni ciklus, a podeljeni u radne grupe su to stečeno znanje i preneli na papir.

“Komunikacija i upotreba društvenih medija u kampanjama javnog zastupanja” bila je tema treninga koji se održao 27. I 28. Avgusta u Hotelu “Lovac”, Štrpce. Svesni toga koliko je komunikacija važna za posao kojim se bave, kao i sve veća upotreba društvenih medija, učesnicima je, ova tema bila više nego interesantna. Prolazeći kroz verbalnu i neverbalnu komunikaciju, kroz najbolje primere javnog nastupa, kroz uspešne kampanje, promocije i važnost poznavanja teme o kojima se priča, učesnici su bili veoma zadovoljni onim što su čuli i saznali na treningu.