Vesti

Održan trening „Upravljanje projektnim ciklusom“

U sklopu projekta „Vešta omladina u akciji“ podržanog od strane „Nacionalne zadužbine za demokratiju“, za vikend 4.-6. Aprila održan je trening na temu „Upravljanje projektnim ciklusom i prikupljanje sredstava“.

NVO „Komunikacijom za razvoj društva“ – CSD, nastavlja sa pružanjem podrške i izgradnjom kapaciteta mladih aktivista koji su se tek uključili u rad nevladinih organizacija. U okviru gore pomenutog projekta, CSD će raditi na jačanju individualnih kapaciteta mladih članova iz nevladinih organizacija „Inicijativa za omladinski razvoj“ – YDI iz Gračanice, zatim „Centar za društvenu afirmaciju mladih“ – CSAY iz Raniluga, kao i „Centar za razvoj zajednice“ – CCD iz Klokota.

Već pomenuta tema na kojoj su predhodnog vikenda mladi imali prilike da prisustvuju uveliko ih je zainteresovala s obzirom na to da se prvi put susreću sa temom. Naučili su osnove pisanja predloga projekta, osnove kreiranja budžeta, shvatili proces apliciranja i proces prikupljanja sredstava, a po grupama su radili i analizu svojih zajednica. Mladi učesnici su sa treninga otišli zadovoljni informacijama koje su im na treningu date, a mi se nadamo da će oni to na najbolji mogući način iskoristiti u svom daljem radu.