Vesti

Sa čelnicima Opštine Ranilug održan sastanak o neformalnoj grupi žena

Na inicijativu nevladine organizacije „Komunikacijom do razvoja društva“ – CSD, danas 25. Marta, održan je sastanak sa predstavnicima Opštine Ranilug o neformalnoj grupi žena koja postoji u toj opštini.

Na sastanku se razgovaralo o potencijalnim mogućnostima koje ova grupa žena može u velikoj meri da iskoristi u svom daljem angažovanju. S’ obzirom na to da neformalna grupa žena u ovoj opštini postoji već više od godinu dana, ali se na terenu malo radilo. CSD će u narednom periodu dati svoj maksimum da kroz neformalno obrazovanje ojača članice grupe kako bi one bile što uspešnije i vidljive u svojoj zajednici.

Sastanak je održan u sklopu projekta „Aktivna žena u zajednici“ koji CSD implementira uz podršku „Olof Palme International Center“.