Arhiva, Vesti

Završna konferencija projekta „Podrška naporima Kancelarije poverenika za jezike zarad unapređenja sprovođenja Zakona o upotrebi jezika u partnerskim opštinama“

Softveri za prevođenje, akcioni planovi za sprovođenje Zakona o upotrebi jezika, dvojezični natpisi u opštinama i moderan mehanizam za žalbe, rezultati su projekta „Podrška naporima Kancelarije poverenika za jezike zarad unapređenja sprovođenja Zakona o upotrebi jezika u partnerskim opštinama“, koji je sprovela Nevladina organizacija „Komunikacija za razvoj društva (CSD) uz podršku programa USAID-a „Unapredimo Kosovo zajedno“. O projektu su na završnoj konferenciji govorili: direktorka programa USAID-a „Unapredimo Kosovo zajedno“, Ejmi Denkenberger; poverenik za jezike, Slaviša Mladenović; zamenik gradonačelnika za zajednice opštine Gračanica, Sebastijan Šerifović i direktor CSD-a, Ivan Nikolić.

Zaključak završne konferencija u okviru projekta „Podrška naporima Kancelarije poverenika za jezike zarad unapređenja sprovođenja Zakona o upotrebi jezika u partnerskim opštinama programa USAIDa, Unapredimo Kosovo zajedno“, održane uz prisustvo tridesetak zaposlenih u lokalnim samoupravama, u kojima se projekat sprovodio, jeste da bi ovakve projekte trebalo nastaviti. Iako je projekat uspešno završen, potrebno ga je proširiti i na ostale kosovske opštine, kao i na centralne institucije, kako bi se Zakon o upotrebi jezika sprovodio na čitavoj teritoriji Kosova.

Direktorka programa USAIDa „Unapredimo Kosovo zajedno“, Ejmi Denkenberger, rekla je da je program na čijem je čelu, radio sa službenicima kosovskih opština, kako bi pružali usluge svim građanima, a ne samo većini, a da je projekat koji je sproveden sa Kancelarijom poverenika za jezike i CSD-om, izuzetno koristan za sve na Kosovu.

„Ja mislim da je posao koji smo obavili sa poverenikom za jezike i sa CSD-om, izuzetno važan, praktičan i konkretan i nadam se da je koristan za sve i da pruža usluge svima, odnosno da daje uputstva kako da se poštuje Zakon o upotrebi jezika na Kosovu. CSD je uradio ovaj posao na najbolji mogući način“, istakla je Ejmi Denkenberger.

Kancelarija poverenika za jezike, i pored malog budžeta i sa malo zaposlenih, ima iza sebe konkretne rezultate. Po rečima poverenika za jezike, Slaviše Mladenovića, svakodnevno se situacija sa sprovođenjem Zakona o upotrebi jezika polako poboljšava, mada je to daleko od zadovoljavajućeg, ali ovaj projekat je doprineo konkretnim rezultatima tom poboljšanju.

https://www.facebook.com/mylanguagekosovo/videos/2226334717591136/

„Najrealniju sliku o stanju jezičkih politika u opštinama, dobili smo na osnovu izveštaja CSD-a, koji su uradili na osnovu takozvanog „tajnog klijenta“, što je bila jedna od aktivnosti u okviru ovog zajedničkog projekta. Ta slika je bila daleko lošija od one koju smo imali, ali nam je pomogla da reagujemo na pravi način i na osnovu toga su izrađeni akcioni planovi za svaku opštinu“, rekao je Mladenović.

Opština Gračanica je jedina opština na Kosovu u kojoj je romski jezik, jezik u službenoj upotrebi. Zamenik gradonačelnika, Sebastijan Šerifović, misli da ukoliko se ne poštuje pravo na jezik, nema poštovanja ni ostalih ljudskih prava.

Table sa dvojezičnim, a negde i sa trojezičnim natpisima u partnerskim Opštinama, akcioni planovi za sprovođenje Zakona o upotrebi jezika, softveri za prevođenje i moderan sistem za žalbe, odnosno izrada mobilne aplikacije za prijavljivanje uočenih nepravilnosti u primeni Zakona o upotrebi jezika, rezultati su sa kojima se tim CSD-a ponosi, rekao je direktor organizacije, Ivan Nikolić.

Projekat „Podrška naporima Kancelarije poverenika za jezike zarad unapređenja sprovođenja Zakona o upotrebi jezika u partnerskim opštinama programa USAID-a, Unapredimo Kosovo zajedno“, CSD sprovodi dve godine. U 2015. godini, održano je 12 debata, na kojima su targetirani problemi u sprovođenju Zakona o upotrebi jezika u lokalnim samoupravama, konkretno u 12 opština, koje su partnerske programa USAIDa „Unapredimo Kosovo zajedno, kao i predlozi za njihovo rešavanje od samih učesnika, odnosno od predstavnika opština. Takođe, urađen je jedinstveni priručnik „Vodič o pravilnoj primeni Zakona o upotrebi jezika u lokalnim samoupravama na Kosovu“, koji je distribuiran u opštinama. 2016. godine, projekat je proširen i na Severnu Mitrovicu, Leposavić i Zvečan.