Arhiva, Vesti

Održana debata o imovinsko pravnim pitanjima žena u Ranilugu

U petak, 23. decembra, u restoranu „Royal King“ u Ropotovu, opština Ranilug, održana debata o imovinsko pravnim pitanjima žena.

NVO „Komunikacija za razvoj društva“ CSD je debatu o imovinsko pravnim pitanjima žena organizovala u okviru projekta „Pravo žena u demokratskom društvu“. Pomenuti projekat se implementira u saradnji sa “Advocacy Training and Resource Center”-ATRC iz Prištine, a uz finansijsku podršku Agencije SAD za međunarodni razvoj (United States Agency for International Development, USAID), kroz program “Angažovanje za jednakost“ (Engage for Equity–E4E), a iz tematske oblasti “Osnaživanje žena kroz poboljšane svesti o imovinskim pravima žena”.

Na debati su predstavljeni rezultati istraživanja koje je NVO CSD sprovela u opštini Ranilug. Pomenuto istraživanje o imovinsko pravnim pitanjima sprovedeno je u opštinskom odeljenju za katastar, Osnovnom sudu u Kamenici koji pokriva opštinu Ranilug i istraživanje javnog mnjena. Pored istraživanja učesnicima debate pradstavljeni su i mehanizmi i prava za ostvarivanje imovinsko pravnih pitanja žena, nakon čega su usledile i simulacije porodičnih situacija vezano za imovinsko pravna pitanja koje su za ovu debatu pripremili glumci teatra „GETO“.

Učesnici debate su istakli da se slažu sa rezultatima istraživanja i da je itekako bitno da se više radi na informisanju i upoznavanju žena o njihovim pravima vezano za imovinsko nasledstvo.

Debati su prisustvovali predstavnici Opštine Ranilug, predstavnici civilnog društva u opštini Ranilug, članice neformalne grupe žena opštine Ranilug, aktivni mladi i žene.