Arhiva, Vesti

Završna konferencija projekta “Jačanje demokratije kroz aktivno učešće građana na Kosovu”

NVO “Komunikacija za razvoj društva”-CSD je u četvrtak, 15 decembra, organizovala završnu konferenciju projekta “Jačanje demokratije kroz aktivno učešće građana na Kosovu”.

Konferencija je imala za cilj predstavljanje mreže nevladinih organizacija “Aktivni južni centar”, koja se sastoji od 11 organizacija civilnog društva iz Gračanice, Kosovskog Pomoravlja i Štrpca, i upoznavanje kako medija, tako i svih zainteresovanih strana sa istom. Upoznavanjem prisutnih sa mrežom, Sanja Vuković predstavnica mreže istakla je da je jedan od glavnih ciljeva osnivanja mreže razvoj nevećinskih zajednica i jačanje njihovih kapaciteta, sa posebnim akcentom na Srbe.

Na konferenciji su predstavljeni pozitivni rezultati mreže, kao i problemi i potencijalne ideje za rešavanje istih. O uspešnim kampanjama zastupanja i lobiranja govorili su Ivan Todorović predstavnik “GIOR”-a iz Gračanice i Milica Jovanović predstavnica Udruženja žena povratnica “Naš dom” iz Novog Brda. O problemima i potencijalnim idejama za rešavanje istih pričali su i Vladimir Živković ispred NVO “Mlada Aktivna Gračanica” iz Gračanice, kao i Ana Staletović ispred NVO “Fem Space” iz Štrpca.

Pomenuti projekat imao je za cilj jačanje kapaciteta civilnog društva i lokalnih samouprava i uspostavljanje bolje međusobne komunikacije, a pozitivni primeri koji su predstavljeni na konferenciji pokazuju da se u tome itekako uspelo, istakao je Ivan Nikolić direktor CSD-a.
Na konferenciji su prisustvovali predstavnici lokalnih organizacija civilnog društva iz Gračanice, Kosovskog Pomoravlja, Štrpca i Prištine, predstavnici međunarodnih organizacija, kao i predstavnici lokalnih i centralnih institucija.

Projekat “Jačanje demokratije kroz aktivno učešće građana na Kosovu”, u okviru kog je organizovana konferencija, podržan je od strane Olof Palme International Center.

Comment (1)

Comments are closed.

Završna konferencija projekta “Jačanje demokratije kroz aktivno učešće građana na Kosovu” – Mreža za građanski aktivizam

mart 9, 2018

[…] izvor: /csd.org/ […]