Arhiva, Vesti

Održana debata o upotrebi jezika u opštini Gračanica

NVO „Komunikacija za razvoj društva“ – CSD u okviru projekta „Moj jezik, pravo moje zajednice u mojoj opštini” koji se se realizuje u saradnji sa Švajcarskom ambasadom na Kosovu i Opštinom Gračanica, organizovala je debatu u Gračanici. Cilj debate je realno sagledavanje trenutne situacije, kao i dosadašnja primena Zakona o upotrebi jezika na teritoriji Kosova, sa akcentom na upotrebu i stanje romskog jezika na teritoriji opštine Gračanica.

Panelisti na debati bili su predstavnik Kancelarije poverenika za jezike u Vladi Kosova, poverenik Slaviša Mladenović, predstavnik Švajcarske ambasade na Kosovu, prvi sekretar Saskia Salzman, zamenik predsednika Opštine Gračanica, Sebastijan Šerifovic i direktor NVO Glas Roma Aškalija i Egipćana (Voice of RAE), Isak Skenderi.

“Verujem da je jezik identitet svake zajednice i želim da čestitam Opštini Gračanica i romskoj zajednici koja živi na teritoriji opštine Gračanica na usvajanju romskog jezika kao jezika u službenoj upotrebi na teritoriji ove opštine” kazala je Saskia Salzman, prvi sekretar Švajcarske ambasade na Kosovu. Ona je takođe naglasila da je ponosna što su prepoznali važnost osnaživanja mladih Roma i pružili im mogućnost da kroz kurseve koji se organizuju u okviru ovog projekta steknu veštine za prevod i bolje upoznaju svoj jezik.

Poverenik za jezike Slaviša Mladenović izrazio je zahvalnost Švajcarskoj ambasadi na Kosovu i Opštini Gračanica jer su podržali ovaj projekat koji će sigurno doprineti integritetu romske zajednice kako bii postali ravnopravni članovi kosovskog društva. On je takođe naglasio da je očuvanje romskog jezika zadatak, kako Kancelarije za jezike, tako i svih nas.

O trenutnom položaju romske zajednice na Kosovu, izazovi sa kojima se suočavaju, nezaposlenosti, njihovoj istoriji i očuvanju jezika, kao i o važnosti obrazovanja mladih Roma više su govorili zamenik predsednika opštine Gračanica Sebastijan Šerifović i direktor NVO „Glas Roma, Aškalija i Egipćana“ – Voice of RAE, Isak Skenderi.

Da podsetimo da se Međunarodni dan maternjeg jezika obeležava 21. februara. Kancelarija poverenika za jezike u okviru obeležavanja Međunarodnig dana maternjeg jezika svake godine organizuje promociju svoje kancelarije, kao i posete institucijama. Ova debata bila je dobra prilika da se ukaže i na trenutno stanje romskog jezika na Kosovu.

Pored već pomenutih panelista debati su prisustvovali i predstavnici civilnog društva, predstavnici Opštine Gračanica, predstavnik Kancelarije Ombudsmana na Kosovu, a debatu su propratile i poznate medijske kuće na Kosovu.