Arhiva, Vesti

Jačanje demokratije kroz aktivno učešće građana na Kosovu

NVO „Komunikacija za razvoj društva“ – CSD u saradnji sa Olof Palme International Center-om sprovodi projekat „Jačanje demokratije kroz aktivno učešće građana na Kosovu“. ­­­

Ovaj projekat ima jedinstveni cilj, da se kroz jačanje kapaciteta, osnaži i uloga formiranih aktivnih organizacija civilnog društva u procesu donošenja odluka na lokalnom i centralnom nivou na Kosovu.

Ovim projektom izgrađuju se kapaciteti formiranih organizacija civilnog društva i pospešuje njihov aktivizam, poboljšava se saradnja i komunikacija na relaciji civilno društvo – građani – institucije, promoviše se uloga civilnog društva kao nezaobilaznog aktera u procesima donošenja odluka, kako na lokalnom, tako i na centralnom nivou i daje se snažan doprinos demokratiji i ljudskim pravima na Kosovu.

Za vikend, 11-13 marta u Velesu, održan je i prvi trening na temu „Razvoj strategije, unutrašnja administracija i alati za monitoring i prikupljanje sredstava“.

Treningu su prisustvovali predstavnici organizacija civilnog društva iz šest opština sa teritorije centralnog Kosova (Gračanica, Klokot, Ranilug, Parteš, Novo Brdo i Štrpce) koje čine pomenutu mrežu, kao i predstavnice foruma žena liderki. Tokom treninga više se govorilo o unutrašnoj strukturi i uređenju svake od organizacija ponaosob, alatima za monitorisanje, kao i o načinima i izazovima sa kojima se susrećemo u procesu pronalaženja sredstava.

Tokom 2016. godine, CSD će kroz treninge, sastancima sa predstavnicima centralnih i lokalnih institucija osnažiti Mrežu organizacija civilnog društva i Forum žena liderki kako bi oni i nakon završetka projekta mogli samostalno da deluju i utiču na procese donošenja odluka kako na lokalnom, tako i na centralnom nivou.

Učesnici treninga izrazili su zadovoljstvo što su deo ovog programa, kao i važnost podrške CSD-a i Olof Palme Centra u njihovom daljem delovanju.

Comment (1)

Comments are closed.

Milan Stevanovic

mart 15, 2016