Vesti

Održani sastanci povodom formiranja neformalnih grupa žena

U sklopu projekta „Aktivna žena u zajednici“ podržanog od strane „Olof Palme International Center“, nevladina organizacija „Komunikacijom do razvoja društva“ – CSD, održala je danas 24. Marta, 2014. godine, koordinacione sastanke sa predstavnicima Opština Parteš i Klokot.

U okviru gore pomenutog projekta CSD ima za cilj da kroz neformalno obrazovanje ojača neformalne grupe žena u opštinama gde one postoje, a da, isto tako pomogne u formiranju istih u onim opštinama gde nisu postojale do sada. Na sastancima se razgovaralo o budućoj saradnji, kao i o potencijalnim mogućnostima za žene koje će se aktivnije uključiti u društvene procese.

Na zadovoljstvo CSD-a, predstavnici Opština Parteš i Klokot pokazali su veliko interesovanje za ovaj projekat.