Arhiva, Vesti

Online društveni klub

Situacija u vezi sa pandemijom COVID-19 navela je NVO Komunikacija za razvoj društva (CSD) da svoje aktivnosti prilagodi uslovima. U okviru projekta „Online Društveni klub“ podržanog od strane Kosovske Fondacije za otvoreno društvo (KFOS) do sada su održane dve online radionice, od ukupno osam predviđenih pomenutim projektom. Online radionice društvenog kluba organizuju se preko online platforme meet.jit.si.

Tema prve radionice održane 06.06.2020. bila je „Život pre, tokom i nakon pandemije Covid-19 virusa“. Sa učesnicima se razgovaralo o promenama u našim svakodnevnim navikama i dnevnim rutinama koje je uzrokovala pandemija virusa Covid-19.

Svi učesnici su bili složni u tome da je pandemija trajno promenila neke od naših svakodnevnih navika, a posebno, higijenske navike, koje smo morali da prilagodimo novonastaloj situaciji. Takođe, pričalo se i o kvalitetu informacija koje su učesnici dobijali tokom pandemije korona virusa.

Tema druge radionice održane 11.06.2020. je bila „Zdrav Život“. Na ovoj radionici sa učesnicima se pričalo o hrani, fizičkim aktivnostima i zdravim navikama u modernom vremenu.

Učesnici drugog online društvenog kluba su se složili da se ne vodi dovoljno računa o tome koju hranu unosimo i koliko se često bavimo fizičkim aktivnostima, a pogotovu tokom pandemije virusa. Predavač Ivan Todorović naglasio je važnost planiranja svakog obroka u toku dana kao i važnost detaljnog plana namirnica koje bi trebali da unosimo na dnevnom nivou, a koje su potrebne našem organizmu za optimalno funkcionisanje.

Online društveni klub pod sloganom „Društveni klub u službi mladih“ ima za cilj da mladima pruži kvalitetan i zanimljiv sadržaj koji će im pomoći da prebrode situaciju i promene izazvane pandemijom virusa Covid-19.