Arhiva, Vesti

Potpisivanje deklaracije o promociji i zaštiti imovinskih prava žena

U cilju unapređenja jednakosti razvoja u korist svih žena, a posebno žena iz srpske i drugih nevećinskih zajednica, u Gračanici je na osnovu Platforme, potpisana i Deklaracija o zaštiti i promociji imovinskih prava žena. Deklaraciju su potpisali predstavnici opština: Gračanica, Novo Brdo, Ranilug, Parteš, Štrpce, Klina, Peć, Kamenica, Gnjilane, Istok i Klokot, kao i predstavncii 13 nevladinih organizacija, članica Mreže za građanski aktivizam. Potpisivanje je organizovala NVO „Komunikacija za razvoj društva (CSD)“.

„Iako žene iz nevećinskih zajednica uglavnom znaju svoja imovinska prava, većina njih ne koristi to pravo zbog tradicije i bojazni da će poremetiti odnose u porodici. Zbog toga smo mislili da je potrebno angažovanje civilnog društva u podizanju svesti kod žena, ali i kod institucija kako bi se povećao broj žena koje će uknjižiti imovinu na svoje ime. Mislimo da bi na taj način žene bile ekonomski snažnije i da tako postoji manja šansa da trpe eventualno nasilje u porodici“, rekla je menadžerka projekta Bojana Manitašević.

O ulozi institucije Ombudsmana u unapređenju naslednog prava žena, govorio je direktor Mreže za građanski aktivizam Ivan Todorović.

Deklaracijom su predložene prioritetne mere za zaštitu i promovisanje imovinskih prava žena koje bi trebalo da sprovode lokalne samouprave, organizacije civilnog duštva i Kancelarija Ombudsmana.

Deklaracija je potpisana u okviru projekta „Pravo žena na imovinu, fikcija ili vladavina zakona?“, sprovodi ga CSD kroz program „Angažovanje za jednakost“ koji podržava USAID u saradnji sa NV

Izvor: gračanicaonline.info
http://gracanicaonline.info/2020/06/17/u-gracanici-potpisana-deklaracija-o-zastiti-i-promociji-imovinskih-prava-zena/