Arhiva, Vesti

Važnost uključenja mladih ljudi u procese donošenja odluka

Debata o važnosti uključenja mladih ljudi u procese donošenja odluka i njihovom aktivizmu, održana je 18.06.2020. u restoranu Ognjište u Gračanici. Učesnici su bili mladi ljudi iz civilnog sektora, mladi članovi političkih partija, učenici srednjih škola i studenti, a gosti panelisti bili su Milena Zdravković, odbornik u Skupštini Opštine Gračanica, Sandra Đokić, direktorica Turističke organizacije Gračanica i Igor Aritonović, direktor JKP „Komunalac“.

Koliko je omladinski aktivizam ali i njihovo uključenje u sve sfere društvenog života važan za njih same ali i za širu zajednicu, kroz svoje primere naglasili su panelisti. Poručeno je i da se za sam omladinski aktivizam mogu koristiti različiti mehanizmi – civilni sektor, politika ali i individualni rad i posvećenost.

Mladi su još jednom imali prilike da predlože konkrene kreativne ideje, ali i da istaknu svoje zabrinutosti zbog sveobuhvatnog stanja u društvu na Kosovu. 

Poručeno je da ovaj događaj treba da predstavlja samo početak što učestalijih sastanaka sa omladinom, ne bi li se na ovaj način čuo njihov glas i konkretne ideje i predlozi.