Arhiva

Predstavljen priručnik o pravima zajednica u Opštini Štrpce

NVO Komunikacija za razvoj društva – CSD  održala je sastanke sa predstavnicima Opštine Štrpce i predstavnicima Opštine Ranilug. Na sastancima im je predstavljen Priručnik o pravima zajednica.

Predstavnici CSD-a su se u sredu, 3. februara, sastali sa šefom Kabineta predsednika Opštine Štrpce, gdin.-om Dušanom Krstićem i bliže ga upoznali sa samim priručnikom i materijalom koji sadrži, kao i načinima informisanja građana o njihovim pravima kroz isti.

U četvrtak, 4. februara, u Opštini Ranilug, sastanak je održan sa predsednikom Opštine, gdin-om, Vladicom Aritonovićem.

Tokom sastanaka na kojima je predstavljen priručnik, obojica predstavnika pomenutih opština,  istakli su da je od izuzetne važnosti informisanje građana o njihovim pravima, kao i da su i oni kao predstavnici lokalne samouprave svesni nepoznavanja građana o njihovim pravima, te da im je rad na ovom polju od strane organizacija civilnog društva neophodan.

Priručnik o pravima zajednica nastao je iz potrebe za boljim informisanjem članova zajednice na Kosovu o njihovim pravima, a predstavlja svojevrstan katalog institucija i organizacija, jednom rečju mehanizama koji treba da obezbede ostvarivanje zagarantovanih prava.

Priručnik je kreiran u okviru projekta “Suočavanje sa aktuelnim problemima kroz podizanje svesti o pravima zajednica”. Cilj samog projekta jeste osnaživanje ugroženih i marginalizovanih grupa na teritoriji opštine Gračanica, Klokot, Parteš, Ranilug, Novo Brdo i Štrpce kroz kampanju pravne pismenosti koja će se fokusirati na unapređenje njihovih pravnih znanja pružanjem pravnih informacija, aktiviranjem mladih lidera, OCD-a i lokalnih samouprava.

CSD projekat  “Suočavanje sa aktuelnim problemima kroz podizanje svesti o pravima zajednica” sprovodi uz podršku USAID-ovog programa Justice Matters Activity.