Arhiva

Promotivna kampanja u opštini Parteš

NVO „Komunikacija za razvoj društva“ – CSD organizovala je promotivnu kampanju na teritoriji opštine Parteš.

Kampanja je organizovana u više navrata i obuhvaćena su sva tri sela ove opštine. Kampanja podizanja svesti meštana o tome koliko je bitno boriti se protiv virusa COVID-19, ali i o važnosti prevencije, poštovanju propisanih mera zaštite i zaštite od virusa, organizovana je u sva tri sela ove opštine (Parteš, Pasjane i Donja Budriga). Tokom kampanje građanima su pružane važne informacije o koronavirusu, a sav promotivni material bio je postavljen na vidnim mestima. Osim toga, volonteri su promotivni materijal ponovo distributovali i svim institucijama i obeležili javna mesta oznakama o poštovanju distance u vidu samolepljivih znakova.

Kampanja je organizovana u okviru projekta “Program podrške Opštini Parteš u sprečavanju širenja pandemije Covid 19”.Cilj ovog projekta jeste organizovanje jake kampanje na teritoriji cele opštine Parteš i pružanje podrške svim institucijama, prvenstveno zdravstvenim , kao i pružanju pomoći stanovništvu i ugroženim grupama kroz set inovativnih, informativnih, obrazovnih i humanitarnih aktivnosti.

Pomenuti projekat podržan je od strane Opštine Parteš kroz program ,,Ublažavanje posledica i upravljanje situacijom nastalom pandemijom korona virusa COVID – 19 u oblasti zdravstva, socijale, obrazovanja, poljoprivrede i u drugim oblastima“.

ogram ,,Ublažavanje posledica i upravljanje situacijom nastalom pandemijom korona virusa COVID – 19 u oblasti zdravstva, socijale, obrazovanja, poljoprivrede i u drugim oblastima“.