Arhiva, Vesti

Prezentacija filma „Kao nekada“ u Štrpcu i Kamenici

NVO „Komunikacija za razvoj društva“-CSD organizovala je prikazivanje filma „Kao nekada“ u Štrpcu i Kamenici. 

Prikazivanju filma u dve pomenute multietničke opštine prisustvovali su predstavnici organizacija civilnog društva, predstavnici opština, lokalnih omladinskih saveta, grupe žena, kao i aktivni građani i građanke iz srpske i albanske zajednice.

Nakon završetka filma diskutovalo se o utiscima koji je film ostavio na prisutne, o prošlosti i sadašnjisti, o (ne) poverenju jednih u druge i o tome kako se došlo do podele i da li možemo da očekujemo da ćemo sutra opet moći da živimo zajedno i bez predrasuda.

Film „Kao nekada“ koji govori o međuljudskim odnosima Srba i Albanaca pre konflikta 1999. godine, nastao je u saradnji CSD-a i Gračanica online info, u okviru projekta „Mi smo mogli, vi bi trebalo“ finansiranog od strane UNMIK-a.