Arhiva, Vesti

Primena Zakona o upotrebi jezika na severu Kosova

NVO Komunikacija za razvoj društva (CSD) i NVO „Omonia“ iz Gračanice su na tribini održanoj u utorak, 19. septembra, u severnom delu Mitrovice predstavile istraživanje o tome da li se i u kojoj meri primenjuje i poštuje Zakon o upotrebi jezika u većinski srpskim i većinski albanskim sredinama severno i južno od Ibra.

Istraživanje o tome koliko se poštuje zakon o upotrebi jezika i kolika je obaveštenost građana o radu i postojanju Kancelarije poverenika za jezike obuhvatilo je četiri opštine: Leposavić i Zvečan na severu i Kosovku Kamenicu i Klinu na jugu i istoku Kosova.Istraživanjem je pokazano da je primena Zakona o upotrebi jezika različita severno i južno od Ibra.

Slaviša Mladenović, poverenik za jezike, obratio se prisutnima na tribini rekavši da primena zakona o jeziku, na žalost, nije prioritet ni srpskim ni albanskim političkim predstavnicima.

„Neki prioriteti koje političari navedu kao prioritete za naredne četiri godine jako često potisnu pitanje jezika. Tako je srpskim predstavnicima u poslednje četiri godine prioritet formiranje zajednice srpskih opština, albanskim predstavnicima prioritet je vizna liberalizacija, demarkacija linije razdvajanja sa Crnom Gorom, formiranje vojske Kosova. U takvim uslovima ostaje jako malo prostora da se razgovara o primeni zakona o upotrebi jezika zato su promene u ovoj oblasti na žalost jako spore“, rekao je Mladenović.

Sa događaja je upućena poruka da se i mediji i organizacije civilnog društva moraju aktivnije uključiti u identifikaciju i rešavanje problema kršenja Zakona o upotrebi jezika i tako podrže rad Kancelarije povernika za jezike.

Na kraju publikovanja „Izveštaja o poštovanju i primeni zakona o upotrebi jezika“ mladi glumci iz Gračanice su za učesnike tribine predstavili dve situacije o tome kako izgleda kada je ugroženo pravo na jezik.

Prezentacija izveštaja je deo projekta „Pravo na jezik – pravo na život“, koji je podržala Kosovska fondacija za otvoreno društvo iz Prištine.