Arhiva, Vesti

U Kamenici održana debata o poštovanju Zakona o upotrebi jezika

NVO Komunikacija za razvoj društva (CSD) i NVO „Omonia“ iz Gračanice održale su u četvrtak, 21. septembra, u Kamenici prezentaciju istraživanja o tome da li se i u kojoj meri primenjuje i poštuje Zakon o upotrebi jezika u većinski srpskim i većinski albanskim sredinama severno i južno od Ibra.

Istraživanje o tome koliko se poštuje zakon o upotrebi jezika i kolika je obaveštenost građana o radu i postojanju Kancelarije poverenika za jezike obuhvatilo je četiri opštine: Leposavić i Zvečan na severu i Kamenicu i Klinu na jugu i istoku Kosova.Istraživanjem je pokazano da je primena Zakona o upotrebi jezika različita severno i južno od Ibra.

Istraživanjem je pokazano da se u Opštini Klina, zakon o upotrebi jezika primenjuje, ali su sva obaveštenja, prevodi dokumenata i nazivi pojedinih opštinskih službi i odeljenja ispisani na jako lošem srpskom jeziku.

Da u opštini Kamenica poštovanju Zakona o upotrebi jezika u mnogome doprinose dobrosusedski odnosi potvrdili su i prisutni na debati koji su istakli da je to mala opština u kojoj se svi međusobno poznaju, kao i to da postoji znatan broj ljudi koji poznaju oba jezika, albanski i srpski, što im omogućava da lakše komuniciraju.

Prezentaciji istraživanja prisustvovali su, pored predstavnika organizacija civilnog društva I aktivnih građana sa teritorije opštine Kamenica i predstavnici Kancelarije poverenika za jezike koji su i ovom prilikom upoznali prisutne sa njihovim pravima na korišćenje maternjeg jezika, radom same Kancelarije poverenika za jezike I njenim nadležnostima, kao I sa mehanizmima koji postoje kako bi se Kancelariji uputile žalbe ukoliko se pravo na jezik krši.

Na kraju publikovanja „Izveštaja o poštovanju i primeni zakona o upotrebi jezika“ mladi glumci iz Gračanice su za učesnike tribine predstavili dve situacije o tome kako izgleda kada je ugroženo pravo na jezik.

Prezentacija izveštaja je deo projekta „Pravo na jezik – pravo na život“, koji je podržala Kosovska fondacija za otvoreno društvo iz Prištine.