Arhiva

Podela humanitarnih prehrambrenih i higijenskih paketa na teritoriji opštine Novo Brdo

NVO „Komunikacija za razvoj društva“ – CSD organizovala je podelu humanitarnih prehrambrenih i higijenskih paketa za najugroženije porodice na teritoriji opštine Novo Brdo.

Ova aktivnost organizovana je u okviru projekta .„Program socijalne pomoći za najugroženije stanovnike opštine Novo Brdo”. Cilj ovog projekta jeste organizovanje jake humanitarne kampanje u okviru koje će se najugroženijim porodicama i individuama sa teritorije opštine Novo Brdo pružiti adekvatna pomoć u vidu socijalnih davanja – dostave humanitarnih prehrabmenih i higijenskih paketa

Lista najugroženijih članova ove opštine sastavljena je u saradnji sa opštinskim odeljenjima koja se bave socijalnom i zdravstvenom zaštitom, kao i sa postojećim nevladinim organizacijama koje se bave humanitarnim radom. Njima su dostavljeni paketi humanitarne pomoći koji su u sebi sadržali osnovne prehrambrene i higijenske proizvode.Na teritoriji opštine Novo Brdo u više navrata deljeni su paketi pomoći pomoći gde su podjednako bili zastupljeni članovi svih zajednica koje žive na teritoriji ove opštine.

Pomenuti projekat podržan je od strane Opštine Novo Brdo kroz program “,,Ublažavanje posledica i upravljanje situacijom nastalom pandemijom korona virusa COVID – 19 u oblasti zdravstva, socijale, obrazovanja, poljoprivrede i u drugim oblastima“.