Arhiva, Vesti

Rezultati istraživanja imovinskog prava žena u demokratskom društvu

U organizaciji NVO „Komunikacija za razvoj društva“- CSD, sprovedeno je istraživanje o imovinsko pravnim pitanjima žena. Istraživanje je sprovedeno na teritoriji šest opština sa većinski srpskim stanovništvom na Kosovu (Gračanica, Štrpce, Ranilug, Klokot, Parteš i Novo Brdo).

NVO „Komunikacija za razvoj društva“ istraživanje o imovinsko pravnim pitanjima žena uradila je u okviru projekta “Pravo žena u demokratskom društvu”. Pomenuti projekat sprovodi se u saradnji sa “Advocacy Training and Resource Center”-ATRC iz Prištine, a uz finansijsku podršku Agencije SAD za međunarodni razvoj (United States Agency for International Development, USAID), kroz program “Angažovanje za jednakost“ (Engage for Equity–E4E), a iz tematske oblasti “Osnaživanje žena kroz poboljšane svesti o imovinskim pravima žena”.

Direktni korisnici jednogodišnjeg projekta su žene, kao i organizacije civilnog društva koje se bave pitanjima žena sa teritorije šest opština sa većinski srpskim stanovništvom na Kosovu (Gračanica, Štrpce, Ranilug, Klokot, Parteš i Novo Brdo). Pravosudne institucije i lokalne samouprave kao zainteresovane strane, takođe imaju bitnu ulogu tokom realizacije projekta.

U nastavku možete naći kompletne rezultate istraživanja

Informativna knjiga srb

Liber Informativ alb

Prezentacija celokupnog istrazivanja

Prezentacija istraživanja Gračanica

Prezentacija istraživanja Klokot

Prezentacija istraživanja Novo Brdo

Prezentacija istraživanja Parteš

Prezentacija istraživanja Ranilug

Prezentacija istraživanja Štrpce