Vesti

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – Organizacije civilnog društva i mediji

Povodom nedavno objavljenog javnog poziva Kancelarije za pitanja zajednica (Finansijska podrška projektima/programima NVO za podizanje nivoa zapošljavanja pripadnika nevećinskih zajednica, medija koji doprinose zaštiti i unapređenju prava i interesa nevećinskih zajednica na Kosovu, kao i nevladinih organizacija koje doprinose kulturnim aktivnostima koje promovišu kulturu, tradiciju, jezik, kulturno nasleđ i identitet pripadnika zajednica) i odluke komisije u vezi sa navedenim pozivom ukazujemo na sledeće:


– Odlukom o dodeli sredstava nevladinim organizacijama i medijima, objavljenoj 10. jula na sajtu Kancelarije premijera, Kancelarija za pitanja zajednica je prekršila proceduralne i administrativne preduslove, čime je sprovedena institucionalna
diskriminacija, pokazana netransparentnost i ignorisanje obaveza institucija prema poštovanju prava nevećinskih zajednica.


– Ukazujemo na nedoslednu primenu zakona kojom su oštećene organizacije iz redova nevećinskih zajednica. Naime, na preliminarnom spisku objavljenom na sajtu Kancelarije premijera, većina organizacija dolazi iz redova albanske zajednice, koje
ne ispunjavaju kriterijume navedene u pozivu.


– Posebno naglašavamo da objavljenim spiskom Vlada nastavlja da pokazuje sklonost ka nepoštovanju zakona koji regulišu poštovanje prava nevećinskih zajednica, a time i prava građana srpske nacionalnosti, već da konstantno primenjuje isključiv odnos prema građanima, organizacijama civilnog društva i medijima iz redova srpske zajednice.


– I dok projekti koji se finansiraju iz budžeta, a koje raspisuje Kancelarija za pitanja zajednica, treba da, kako stoji u “Javnom pozivu – prioritet daju nevladinim organizacijama/medijima koji ne samo da rade za zajednicu, i koje imaju osnovu u
zajednici”, očigledno je da je ovoga puta napravljen propust koii za posledicu ima zaobilaženje nevećinskih zajednica.


– Ujedno skrećemo pažnju na činjenicu na lošu javnu komunikaciju prema građanima iz redova nevećinskih zajednica, i nedostatak napora da poziv za apliciranje i rezultati konkursa budu vidljivi i svima dostupni.


– Upitan je i sastav članova komisije za evaluaciju projekata. Iza najnovije odluke Kancelarije za pitanja zajednica ostaju brojna otvorena pitanja, ali je jedno jasno – svedoci smo i kršenja zakona i produbljivanja ionako već velikog jaza između institucija Kosova i građana srpske nacionalnosti na Kosovu. Imajući u vidu navedeno, pozivamo Vladu Kosova da poništi rezultate ovog konkursa i raspišenovi, kojim će demonstrirati sposobnost neselektivnog poštovanja zakona i građana iz redova nevećinskih zajednica čija se prava neretko ne poštuju.

Potpisnici:
1. Aktiv
2. Centar za mir i toleranciju
3. Etno izvor
4. Humani centar Mitrovica
5. Komunikacija za razvoj društva – CSD
6. Medija centar
7. NEW PRESS produkcija
8. Nova društvena inicijativa – NSI
9. Omladinska parteška aktivnost
10. RTV KIM
11. Udruženje poslovnih žena „Avenija“