Vesti

CSD posetila lokalne samouprave

NVO “Komunikacija za razvoj društva“ – CSD se u prethodnom periodu sastala sa najvišim zvaničnicima lokalnih samouprava iz opština sa većinski srpskim stanovništvom u kojima CSD primarno sprovodi svoje aktivnosti (Gračanica, Ranilug, Parteš, Klokot, Novo Brdo i Štrpce).

S obzirom na činjenicu da je u većini pomenutih opština u kojima CSD sprovodi svoje aktivnosti nakon lokalnih izbora održanih u oktobru protekle godine došlo do promene najviših zvaničnika cilj ovih sastanaka bio je upoznavanje sa dosadašnjim radom CSD-a, programima i projektima koji se sprovode.

Na sastancima se sa predsednicima lokalnih samouprava razgovaralo o formiranju lokalnih saveta u opštinama gde još uvek nisu formirani, o revitalizaciji omladinskih saveta i njihovoj vidljivosti u zajednici, o potrebama za podizanje kapaciteta opštinskih službenika i uspostavljanju međusobne saradnje, kao i o transparentnosti lokalnih samouprava i mehanizmima koje koriste u komunikaciji sa građanima.