Arhiva

Trening “Zaštita životne sredine”

Još jedna u nizu aktivnosti koju je organizovala nevladina organizacija “Komunikacija za razvoj društva” – CSD. Trening na temu “Zaštita životne sredine”  održan je za vikend 7-9 Jula,  kao još jedna od aktivnosti u sklopu projekta “Youth leaders for positive change“ podržanog  od strane Forum Syd-a. Na treningu su učesnici bili predstavnici i aktivisti nevladinih organizacija:  „Omladinska Parteška aktivnost“- OPA iz Parteša, zatim „Centar za razvoj zajednice“- CCD iz Klokota, „Centar za društvenu afirmaciju mladih“ – CSAY iz Raniluga, kao i „Inicijativa za omladinski razvoj“ – YDI iz Gračanice. Učesnici su bili u prilici da više saznaju o monitoringu zaštite životne sredine, zatim degradaciji i zagađenju, kao i da sami analiziraju životnu sredinu u svojim opštinama. Ovo je tema o kojoj nema kraja, s’obzirom na to da je zažtita životne sredine jako bitna, ali su učesnici shvatili važnost rada na podizanju svesti o zaštiti životne sredine u svojim zajednicama.