Arhiva, Vesti

Važnost punk-a, rock-a i alternativne muzike u razvoju ličnosti mladih ljudi

U okviru Društvenog kluba Centra građanske energije u Gračanici, NVO „Komunikacija za razvoj društva“ – CSD organizuje alternativne noći društvenog kluba.

Tema prvog događaja bila je „Važnost punk-a, rock-a i alternativne kulture u razvoju mladih ličnosti“.

Sa učesnicima ovog događaja razgovaralo se o domaćoj punk, rock i alternativnoj muzičkoj sceni još od samih početaka iste. Pričalo se i o tome na koje pokrete i promene je ova muzika imala uticaj, koliko je nekada uticala na politički i društveni život i da li i  danas postoje pokreti koji bi mogli da ponovo pokrenu društvene i političke promene. Diskutovalo se, takođe, i o važnosti muzike tokom razvoja kod dece, na njihove kognitivne, socijalne i emocionalne veštine, kao i na veštine izražavanja, govora i pamćenja. Govorilo se i o kvalitetu novokompanovane muzike koju današnja omladina sluša u odnosu na kvalitet punk-a, rock-a i alternativne muzike koja se u našem društvu, a posebno na Kosovu, poslednjih godina značajno zapostavlja.

„Neophodno je vreme posvetiti razvoju sopstvene ličnosti. Ne treba biti brz kada birate ono što slušate. Ne prihvatajte sve što vam se nameće. Svako ima pravo ličnog izbora i kada nam je već to pravo dato bolje je da se iskoristi na pravi način“ neke su od poruka sa ovog događaja.

Učesnici diskusije složili su se da je punk, rock i alternativna muzika neophodna za omladinu, pre svega zbog kvaliteta i pozitivnih vrednosti koju ova muzika prenosi na svoje slušaoce.

Alternativne noći u okviru Društvenog kluba Centra građanske energije u Gračanici podržane su od strane Kosovske fondacije za otvoreno društvo.